De Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL) is een samenwerkingsverband met het doel teksten en muziek voor liturgisch gebruik te vervaardigen en uit te geven. De uitgaven worden gebruikt in de abdijen en kloosters, maar ook daarbuiten.

De voornaamste uitgave van de IWVL is het ‘Abdijboek’, dat bestaat uit liederen, hymnen, beurtzangen, antifonen en psalmen ten dienste van de liturgie. Daarnaast zijn er ook bundels met halleluiaverzen en korte beurtzangen, en is er het Boek Bijbelse Kantieken. Van de liederen, halleluiaverzen en bijbelse kantieken zijn ook orgelbegeleidingen beschikbaar.

Het Boek der Psalmen is in samenwerking met de IWVL uitgegeven door de KBS. De psalmen zijn getoonzet door de IWVL.

De IWVL geeft een 6-tal CD’s uit met gezangen en vieringen voor Kerstmis, Pasen, Pinksteren, het getijdengebed en bijbelse kantieken.

muziekfragment uit Bijbelse Kantieken Zegelied van Mozes

 

Woord en Bezinning is een uitgave van de IWVL met niet-schriftuurlijke lezingen bij het evangelie voor alle dagen in het kerkelijk jaar A-B-C en voor heiligenfeesten.

Ter verduidelijking van de diverse uitgaven en als leidraad heeft de IWVL een aantal INFORMATIEBULLETINS uitgegeven.

Indien u interesse hebt voor uitgaven van de IWVL kunt u zich voor een uitgebreide prijslijst en informatie steeds wenden tot het secretariaat:

Johannahoeveweg 79
NL-6816 VG ARNHEM
Tel.: 0031 (0)26 446 48 86

E-mail: zr.margareth@koningsoord.org

*  *  *

 

Welkom <- | -> Vorming