“Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester
en neig het oor van je hart:
aanvaard gewillig de vermaningen van je liefdevolle vader
en breng ze metterdaad ten uitvoer,
om zo door de inspanning van je gehoorzaamheid weer tot Hem terug te keren
van wie je je door de slapheid van de ongehoorzaamheid hebt verwijderd.

Tot jou richten zich nu mijn woorden, wie je ook bent,
die afstand doet van je eigen wil
om in dienst te treden  van de ware Koning: Christus de Heer,
en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen
van de gehoorzaamheid opneemt.”

Uit de proloog Regel van Benedictus

Welkom <- | -> Het leven van Benedictus