De abdijen waartoe wij, monniken en monialen, behoren zijn gegrondvest op de Regel van Benedictus.

Benedictus van Nursia (480-547) heeft een Regel voor monniken geschreven op grond waarvan hij als ‘vader’ van het westerse monnikenleven wordt beschouwd.

Voor een evenwicht in het geestelijke en lichamelijke ordent hij een juiste afwisseling van bidden en werken als het in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. ‘Ora et labora’, ‘bid en werk’, komt van zijn hand.

Naast de gehoorzaamheid aan de overste leggen wij, monniken en monialen van de Benedictijnse familie, ook de gelofte van gehoorzaamheid aan zijn Regel af. De Regel speelt niet alleen een belangrijke rol in ons leven, maar is ook een belangrijke inspiratiebron voor mensen die buiten het klooster op zoek zijn naar christelijke spiritualiteit.

Meer weten over onze heilige vader Benedictus en zijn Regel

 

* * *

“Over de broederliefde zegt de Regel, dat de broeders elkander moeten dienen en niemand mag dan ook ontslagen worden van de keukendienst, tenzij hij ziek is of in beslag genomen door bezigheden van groot belang. Want dit is een bron van rijke beloning en liefde (caritas).’
RB 35, 1-2

Welkom <- | -> De Regel van Benedictus