Op 24 oktober 1964 roept paus Paulus VI de heilige Benedictus uit tot beschermheilige van Europa. Hierbij is de herinnering aan twee gruwelijke oorlogen, die de hele wereld in een chaos hebben meegesleept, even belangrijk als de hoop op een Europa dat verenigd zal zijn in vrede en vrijheid.

De aanhef van de pauselijke bul, die bij deze gelegenheid werd uitgevaardigd, is opvallend. Hij bestaat uit vijf eretitels die de betekenis van Sint-Benedictus voor Europa beklemtonen:

  1. Vredesbode – Pacis nuntius
  2. Bouwmeester van de eenheid – Unitatis effector
  3. Leermeester van cultuur en beschaving – Civilis cultus magister
  4. Verkondiger van het christelijk geloof – Religionis christiani praeco
  5. Stichter van het westers monachisme – Monasticae vitae in occidente auctor

Vanuit deze vijf titels wordt een nieuwe titel afgeleid en aan de lijst toegevoegd:

Patronius totius Europae
Patroon van Europa

Omdat de invloed van Benedictus zich hoofdzakelijk verspreid heeft in West-Europa, verklaart paus Johannes-Paulus II op 31 december 1980 de heiligen Cyrillus en Methodius eveneens tot beschermheiligen van Europa. Hiermee beklemtoont de paus de eenheid in Europa, die bestaat uit “twee longen” een westerse en een oosterse. Meteen neemt Benedictus samen met zijn broeders uit het Oosten plaats binnen de oproep tot eenheid tussen de Roomse en Byzantijnse traditie in de kerk.

In september 1992 wordt tijdens het congres van de Benedictijnen te Rome het initiatief genomen tot stichting van een groep abten en abdissen uit zowel West- als Oost-Europa, de zogenaamde Groep van Chevetogne. Zij komen twee maal per jaar samen en verdiepen zich in de eigen inbreng van monniken en monialen binnen de geestelijke uitdagingen in Europa. Meer informatie is verkrijgbaar op volgend adres:

Monastère de Chevetogne
Secretariaat, P. Cyrille Vael
B-5590 Chevetogne – België

Tel.: +32 (083) 21 17 63
Fax: +32 (083) 21 60 45

info@monasterechevetogne.com
www.monasterechevetogne.com

Welkom <- | -> Medaille