Werkgroep Abdij Bibliotheken (WAB) is een samenwerkingsverband tussen abdijen (Benedictijnen en Trappisten) en diverse seminaries in Vlaanderen en Nederland.

 

De leden van de werkgroep ontsluiten hun bibliotheek met het Bidoc-programma. Bidoc staat voor bibliotheek documentatie. Dat biedt hun mogelijkheid tot consultatie van elkaars bibliotheek.

Niet alleen hun boekenbestand wordt gecatalogiseerd, ook hun collectie tijdschriften wordt artikel per artikel in bidoc ingevoerd. Dat biedt de aangesloten bibliotheken de mogelijkheid om elkaars collectie te raadplegen en waar nodig te ontlenen. Zij werken met dezelfde trefwoorden, wat het opzoeken vergemakkelijkt. Het ontsluiten van de tijdschriften is onder de leden van de WAB verdeeld. Jaarlijks vergadert de WAB bij een van de aangesloten leden. Een vast punt op de agenda is de technische mogelijkheden van Bidoc. Lieven Forrez, ontwerper van Bidoc, ondersteunt de aangesloten bibliotheken met upgrades en technisch advies. Waar nodig neemt hij de WAB mee in nieuwe mogelijkheden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
brguido@abdijmariatoevlucht.nl

Welkom <- | -> MID/DIM