“Zoals de regen neerdaalt en de aarde drenkt, haar vruchtbaar maakt en zaad geeft aan de zaaier.
Zo is het ook met mijn Woord, het keert niet vruchteloos tot Mij terug.”

Jes. 55,10-11

Klik op onderstaande foto om de kunst van de Lectio Divina te ontdekken

 

 

“De enige gepaste houding, als we  het Woord Gods ter hand nemen, is er een van diepe ernst en overgave. We trachten niet het Woord te beheersen of het te manipuleren, maar laten het de vrije toegang tot onze geest en ons hart. We komen als leerlingen, die het meer past te zwijgen dan te spreken. Er  zijn tijden dat we onze gedachten op orde brengen, dat we over onze problemen spreken en dat we onze gevoelens tegenover God verwoorden, maar er is ook een tijd van zwijgen, wachten en luisteren.

Gods Woord nodigt ons uit om te luisteren met de ‘oren van ons hart’ naar het Woord dat de kracht heeft om onze zielen te redden.”

Michaël Casey OCSO in “Naar God, inleiding tot de praktijk van het gebed.”

 

 

 

Voor de keuze van de tekst voor je lectio kun je ook beroep doen op websites.

Als je een bijbelboek helemaal wilt doorlezen (elke dag een klein stukje), kun je terecht op www.katholiekebijbel.nl

Als je je wilt aansluiten bij de tekst die christenen over heel de wereld die dag lezen, kun je het evangelie van de dag nemen. Dat vind je op www.bijbelcitaat.be of www.dagelijksevangelie.org

 

 

Welkom <- | -> Arbeid