De Sint Godelieveabdij werd te Brugge in de Boeveriestraat gesticht op 6 mei 1623. De laatste vier monialen verlieten hun abdij op 27 december 2013 om hun intrek te nemen in “Vogelzang” te Sint Michiels Brugge. Daar leven en bidden zij samen met  apostolische zusters van de congregatie van de H. Jozef. Zij blijven leven onder de Regel van St.Benedictus met toeleg op lezing en gebed en bijzondere aandacht en zorg voor zieken en bejaarden

(cf. RB 36-37)

(0032) (0)50 406781
sint.godelieveabdij.brugge@gmail.com