Priorij “Fons Vitae”
Benedictinessen van het Heilig Sacrament

 

In 2006 verhuisde onze gemeenschap vanuit Heesch/Oss naar het verzorgingshuis “Sint Jozef” te Nuland. ’n Moeilijk, maar noodzakelijk besluit. De religieuze sfeer in dit huis wordt geschraagd door de dagelijkse, liturgisch verantwoorde eucharistieviering in een mooie kerk en het door alle in huis aanwezige religieuzen, gemeenschappelijk bidden van het ochtend en avondgebed. De vele jaren van trouw aan de dagorde van Heesch/Oss zijn de basis van de trouw aan het persoonlijk gebed, de Lectio Divina en de aanbidding. Dit in de mate dat de gezondheid het toelaat. En dan nog… het innerlijk gebed gaat door.

Een eigen huiskamer draagt er mede toe bij dat we als gemeenschap geregeld bij elkaar kunnen komen om te recreƫren en met elkaar te overleggen. We zijn dankbaar voor de goede zorg die het ons mogelijk maakt onze roeping dagelijks te beleven. Weliswaar in een andere setting, maar, naar wij geloven, even intens als voorheen blijven wij in het hart van de Kerk alle intenties van het Gods Volk onderweg aanbevelen.