Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Na Benedictus
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Na Benedictus

Vader Benedictus, het eenvoudig gebed dat we langs u tot onze hemelse Vader richten, vertolkt onze hoop op uw hemelse voorspraak.

Gij, die als sobere kluizenaar en als goede kloostervader geleefd hebt, 
maak dat wij de christelijke soberheid en familiegeest in de Kerk onderhouden.

Gij die monniken en leken op de weg van Evangelie en gebed hebt geleid,
beziel ons verder op onze tocht naar de Heer.

Gij die als bij wonder aan vergiftigingspogingen mocht ontsnappen,
ontdoe ons van het gif van eigenliefde en jaloersheid.

Gij die de hele wereld als een stofdeeltje in Gods zonnestraal mocht aanschouwen, 
geef dat ons innerlijk oog door Gods Geest gezuiverd wordt.

Gij die de donkere middeleeuwen hebt verlicht, bescherm ons volk, Europa en alle mensen van goede wil.

Heilige Vader Benedictus, laat uw blik rusten op de noden die we in uw handen leggen en op al de onuitgesproken vragen van ons hart. Houd evenwicht tussen wat we vragen en wat ons uiteindelijk tot het eeuwig geluk zal brengen, in Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Uit: "Monnikenvader Benedictus" door Michel Coune osb, p. 78-79