Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Arbeid
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Arbeid

Regel van Sint-Benedictus Hoofdstuk 48, 1.7-8

1. Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom moeten de broeders op bepaalde tijden bezig zijn met handenarbeid..

7. Als de plaatselijke gesteldheid of hun armoede van dien aard is, dat de broeders zelf de oogst moeten doen, moeten ze daar niet ontevreden over zijn,

8. omdat zij juist dan echte monniken zijn, als zij van het werk van hun handen leven...

"De Kerk leert ons dat werken een van de fundamentele activiteiten is die de mens kunnen helpen zich te heiligen. Op de eerste plaats zou de arbeid inderdaad "geen koopwaar maar de uitdrukking van de menselijke persoon" moeten zijn. Deze zin uit "Mater et Magistra" - een encycliek van Johannes de XXIII - heeft een diepe betekenis. Onze tijd, bekwaamheid en energie zijn niet zomaar artikelen die wij te koop aanbieden.
Als we menen dat ze dit wel zijn, dan zullen we ons onvermijdelijk meer toeleggen op het verkopen van onze talenten dan ze op een vruchtbare en bevredigende manier te gebruiken."
(Het paradijs is overal, T. Merton, p. 62)

"Door te houden van mijn werken en het te respecteren, door het zo goed mogelijk en met zorg te vervullen en door de uiteindelijke bedoeling van het werk niet uit het oog te verliezen, verenig ik mij met de wil van God. Zo word ik Zijn Instrument. Hij is aan het werk door mijn bemiddeling.
(Ibid, p. 165).

"Niet het streven naar maximale winst of uitbuiting van de wereld, maar eerbied voor de dingen en lofprijzing van de Schepper van alle dingen moeten de arbeid van de monniken bepalen."
(Anselm GrĂ¼n, Benedictus van Nursia: Zijn boodschap vandaag, p. 21)

"Doe wat u doet met grote vrijheid. Laat het u onverschillig zijn welk soort werk u doet: het moet genoeg voor u zijn dat het voor God is. Wel, het zal altijd voor God zijn, als u niet de schepselen of uw eigenbelang op het oog hebt."
(Mechtildis van het Heilig Sacrament, Brieven van geestelijke begeleiding en vriendschap, p. 140).

"U moet alles doen uit liefde voor Hem en onder leiding van zijn Geest.
Doe alles wat u doet:
1. Bewust
2. Zonder overhaasting
3. Graag en van harte voor Jezus Christus
4. Zonder te luisteren naar de klachten van de natuur
5. Met een genoegen vol liefde in het vervullen van de wil van God in u."
(Ibid., p. 141).

Benedictus1