Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Benedictus - Zijn leven

De abdijen waartoe wij, monniken en monialen,  behoren zijn gegrondvest op de Regel van Benedictus

 Benedictus van Nursia (480-547) heeft een Regel voor monniken geschreven op grond waarvan hij de ‘vader’ van het westerse monnikenleven wordt beschouwd. Voor een evenwicht in het geestelijke en lichamelijke ordent hij een juiste afwisseling van bidden en werken als het in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 'Ora et labora', 'bid en werk',  komt van zijn hand.

Naast de gehoorzaamheid aan de overste leggen alle monniken van de Benedictijnse familie ook de gehoorzaamheid aan zijn Regel af. De Regel speelt niet alleen een belangrijke rol in het leven van monniken en monialen, maar is ook een belangrijke inspiratiebron voor mensen die buiten het klooster op zoek zijn naar christelijke spiritualiteit. Meer informatie over H. Benedictus vindt u o.a. op https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia, en zijn Regel op http://www.osb.org/rb/index.html#Dutch

Over de abt zegt Benedictus in zijn Regel, dat hij ook onbaatzuchtig, matig en barmhartig moet zijn, en altijd late hij de barmhartigheid het winnen van de rechtvaardigheid, opdat hij zelf dit ook eens wedervaren mag. Laat hij het kwaad haten, maar de broeders liefhebben.’ (RB 64, 10-11)

Over de broederliefde zegt de Regel, dat de broeders elkander moeten dienen en niemand mag dan ook ontslagen worden van de keukendienst, tenzij hij ziek is of in beslag genomen door bezigheden van groot belang. Want dit is een bron van rijke beloning en liefde (caritas).’ (RB 35, 1-2)

Benedictus 1 Benedictus 1