Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Benedictus - Zijn leven

De abdijen waartoe wij, monniken en monialen,  behoren zijn gegrondvest op de Regel van Benedictus

 Benedictus van Nursia (480-547) heeft een Regel voor monniken geschreven op grond waarvan hij de ‘vader’ van het westerse monnikenleven wordt beschouwd. Voor een evenwicht in het geestelijke en lichamelijke ordent hij een juiste afwisseling van bidden en werken als het in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 'Ora et labora', 'bid en werk',  komt van zijn hand.

Naast de gehoorzaamheid aan de overste leggen alle monniken van de Benedictijnse familie ook de gehoorzaamheid aan zijn Regel af. De Regel speelt niet alleen een belangrijke rol in het leven van monniken en monialen, maar is ook een belangrijke inspiratiebron voor mensen die buiten het klooster op zoek zijn naar christelijke spiritualiteit. Meer informatie over H. Benedictus vindt u o.a. op https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia


Benedictus 1 Benedictus 1