Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Cassianus

Johannes Cassianus (360-435) maakt als monnik uit Bethlehem met zijn medebroeder en vriend Germanus een reis naar Egypte. Daar bezoeken zij de woestijnmonniken en ontvangen van hen verdere vorming in het monniksleven. Via Constantinopel en Rome komt hij in Marseille, waar hij twee kloosters sticht en waar hij zijn betekenisvolle "Instellingen" en "Gesprekken" schrijft.
Hierin vat hij in de vorm van gesprekken en onderrichtingen van de monniken van Egypte, de monnikenspiritualiteit van het oude Oosten samen. Zo wordt hij de grote schakel tussen het monnikendom van Beneden-Egypte en het Westen. Meer informatie over H. Johannes Cassianus vindt u op: https://www.lucepedia.nl/dossier/johannes-cassianus

Eens bezat hij twee stuks onderkleren, het goede had hij terzijde gelegd, het versletene had hij aan. Een vreemdeling kwam aan zijn deur bedelen. Hij gaf het goede en behield het versletene. De priester vroeg hem: “Waarom hebt u hem niet het versletene gegeven en het goede behouden dat u voor de gebedsbijeenkomst gebruikt?” En hij antwoordde: “Zou ik het versletene dan aan Jezus hebben moeten geven?” (KC260)