Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Basilius

Basilius de Grote (330-379) is de vader van het oosters monniksleven. De twee regels van Basilius, de Grote en de Kleine Regel, hebben een beslissende invloed uitgeoefend op de verspreiding van het gemeenschappelijk kloosterleven. Basilius verkiest het kloosterleven in gemeenschap boven het kluizenaarsleven. Van de andere kant is hij ook niet voor het systeem van Pachomius met zijn strakke organisatie en grote kloosters. Hij is voorstander van niet al te grote kloosters met monniken die onder de persoonlijke leiding van de abt staan.
In zijn Regels laat hij zich leiden door het gebod van de liefde tot God en de naaste. Dit gebod geldt in principe voor elke christen. Basilius wijst erop welke consequenties dit heeft voor de wijze van leven.
Meer informatie over hem vindt u op:                                                     https://www.lucepedia.nl/dossier/basilius-van-caesarea

Abt Epifanus zei: Ken uzelf en u zult nooit vallen. Geef uw ziel werk, dat wil zeggen, voortdurende gebed en Gods liefde, voordat een ander haar slechte gedachten inblaast. En bid dat de geest van dwaling van u verwijderd mag blijven. (Bu II 439)