Taal - Language - Langue
Nederlands English Francais
Welkom bij de monniken en monialen van Sint-Benedictus in de Lage Landen

Augustinus

Augustinus (354-430) is een bekeerling en wordt in de Paasnacht van 387 door de H. Ambrosius, bisschop van Milaan, gedoopt. In 388 keert hij na zijn tijd van studie en werk als leraar in de retorica in achtereenvolgens Carthago, Rome en Milaan terug naar Tagaste (Noord-Afrika). Hier vormt hij met getrouwe vrienden een soort monastieke gemeenschap. Daarbij wordt hij geïnspireerd door de levenswijze van de eerste christenen in Jeruzalem zoals dat in de Handelingen van de Apostelen beschreven staat. Op aandrang van het volk wordt hij in 391 te Hippo tot priester gewijd en enige jaren later wordt hij bisschop van deze stad. Zijn invloedrijk autobiografisch werk zijn de Confessiones, waarin hij de motieven van de menselijke ziel analyseert en zijn zoektocht naar God belijdt. Twee van zijn beroemdste woorden zijn: ‘Onrustig blijft ons hart, totdat het rust vindt in U’ en ‘Gij hebt ons tot U geschapen’. Meer informatie over H. Augustinus vindt u o.a. op:                                 https://www.lucepedia.nl/lucepedia/show/search_result/augustinus

Een grijsaard zei: “Laten wij ons de voornaamste deugd, de liefde eigen maken. Vasten betekent niets, nachtwake betekent niets, alle gestrengheden betekenen niets als de liefde ontbreekt. Er staat immer geschreven: God is liefde (1 Joh. 4,8) XVII 31